אמיר חצרוני

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
Amir Hetsroni
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של אמיר חצרוני

תגובה למאמרה של ענת באלינט שהתפרסם בגיליון 11 של “מסגרות מדיה” וסקר את ספרי Advertising and reality: A global study of representation